vizitka_nová3.jpg

Provozní doba kanceláře Galerie


PONDĚLÍ - PÁTEK:      
9.00 - 17.00 

případně volejte asistentce

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Husova 139/26, Kutná Hora 
IMG_0051.jpg

Rubriky

+420 728 876 084
logo origin-page-001.jpg
Úvod
Dnem 6. 1. 2016 vzniká kamenná galerie naivního/ insitního umění. Nachází se v centru historické části města Kutná Hora a lze s jistotou říct, že svojí koncepcí a zaměřením je jediná v České republice.
Cílem galerie je uvést na umělecký trh produkt, jenž je koncepčně ojedinělý a v ČR svým zaměřením jedinečný. Koncepce je postavena na produkci, prezentaci, interpretaci specifického uměleckého stylu – tzv. naivní umělecký styl, nebo insitné umění - dále na umělecký marketing (prodej, aukce, vernisáže, autorské výstavy, skupinové výstavy, doprovodná hudební produkce). Bude spolupracovat s jinými galeriemi mj i v rovině výchovně vzdělávací. Rovněž bude navázána dlouhodobá spolupráce s podobně koncepčně založenými galeriemi v zahraničí. Vysoká prestiž bude zajištěna stálou expozicí autorských děl umělců zvučných jmen tohoto stylu z ČR a zahraničí. Galerie má v současné domě podporu u jednoho investora, rovněž u několika dobře zavedených pražských galerií, dále u významných osobností a společností města Kutná Hora i mnohých umělců.
Prioritní aktivitou galerie bude v souladu se zaměřením, tedy výstavní, prodejní a vzdělávací složka. Pro zajištění dostatečné rentability, návratnosti investic a potažmo i zajištění dalšího chodu (aby se stala výdělečnou) bude činnost koncipována v několika rovinách se zaměřením na:
1. Komerční aktivity
2. Kulturně společenské aktivity
3. Výchovně vzdělávací aktivity
Vážení přátelé a milovníci umění,

s odstupem necelého měsíce jsem se rozhodl podat podrobné vysvětlení týkající se provozu Galerie naivního umění na adrese Husova 143/18 v Kutné Hoře, neboť si mnozí nemohli nevšimnout prázdného prostoru, který ještě nedávno žil uměleckým životem a rozdával těm, kteří o to stáli, radost, pohodu a nevšední umělecké zážitky.

Předně bych chtěl upozornit na skutečnost, že uzavřením kamenných prostor galerie nedošlo k zastavení její činnosti. Naopak, po drobných legislativních úpravách GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. dočasně funguje na platformě umělecké agentury s působností po celé republice i v zahraničí. Postupně získáváme partnery v Holandsku, Srbsku, ve Francii, Polsku i jinde a připravujeme umělecké výstavy a projekty na vysoké umělecké úrovni.

K samotné kamenné galerii a k jejímu uzavření byla vydána tisková zpráva, zřejmě však unikla pozornosti převážné části veřejnosti, a proto podávám následující informace:

V posledním období (březen – květen 2017) jsem zaznamenal statistickou anomálii v návštěvnosti akcí, které jsme pořádali pro veřejnost. Zájem o galerii začal výrazně opadávat až do takové míry, že výstavy a koncerty navštěvovali pouze zahraniční návštěvníci nebo zájemci s okolních regionů. S politováním jsem musel konstatovat, že zájem o galerii, jejíž součástí byla i umělecká kavárna s letní terasou, je takřka mizivý. Ačkoliv jsem program galerie stavěl s rozvahou a důrazem na hodnotu, nikoliv na kvantitu, ukázalo se, že jsem poněkud zanedbal dva klíčové faktory, na kterých je provoz umělecké galerie postaven a bez kterých se nemůže stát dlouhodobě životaschopnou.

Prvním faktorem je zajištění trvalého financování provozu, tedy technicky vzato, získání spolehlivého zdroje, který provoz galerie zajistí dlouhodobě. Současně jsem podcenil zajištění galerie získáním sponzorů, investorů a neposledně získáním spolehlivých aktiv. Přestože jsem do určité míry pracoval mj. i tímto směrem, nebylo moje úsilí zdaleka dostačující.

Druhým důležitým faktorem bylo podcenění jednoho z nejdůležitějších kroků, než vůbec byl projekt galerie zrealizován – tedy sestavení efektivního týmu (tzv. mozkového trustu). Toto se ukázalo jako velká chyba, neboť přes veškeré úsilí jsem nedokázal celý projekt řídit sám po stránce technické, finanční, ekonomické, hospodářské a propagační.

Vzhledem k uvedenému jsem tedy musel celý projekt přehodnotit a v současné době ho do všech detailů přepracovávám. Podotýkám, že Galerii jsem ponechal dočasně na virtuální platformě a pracuji spolu s jedním zaměstnancem jako umělecká agentura. Takto je zachován veškerý naplánovaný program byť v jiných, avšak neméně exkluzivních prostorech.

Budoucnost galerie je tedy zajištěna nově vznikajícím projektem (na základech původního). Je předčasné zmiňovat se o něm v detailech, neboť jsem si určil přesný časový plán i podrobné kroky – vše je rozloženo do období 3 let. Tedy jen okrajově:

Chci za pomoci týmu zkušených lidí (umělců, manažerů, ekonomů, obchodníků apod.), kteří se následně stanou součástí galerie, vytvořit novou galerii, zaměřenou hlavně na umělecký směr, který, jak již bylo uvedeno v portfoliu galerie, je jedním z nehodnotnějších  - Naivní, neboli Insitní umění a umění Art brut. Vzhledem k systematickému shromažďování uměleckých děl (ať už koupí od umělců nebo formou výměny) se podařilo založit hodnotnou sbírku obrazů našich i zahraničních umělců, která je v současnosti pečlivě uložena a v blízké době bude poskytnuta k prezentacím v zahraničí i u nás. Tato kolekce se pak stane stavebním kamenem stálé sbírky, pro kterou získáme vlastní prostory, a nebudou-li vyhovovat žádné, vytvoříme je. Rovněž bude změněn název galerie, logo, design a již v současné době vzniká nový web s vlastní doménou, kde budou postupně popisovány a zveřejněny aktivity galerie.

Věřím, že jsem tímto textem podal dostatečné vysvětlení, proč GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. opustila původní prostory. Rovněž věřím, že tímto dočasným opatřením nenaruším vazby se stávajícím okruhem příznivců a milovníků naivního umění a samozřejmě i mojí tvorby.

Naopak, jsem si jist, že zkušenosti, které jsem získal provozem původní galerie, jsou velmi hodnotné, mají nesmírnou cenu a nikdy bych je nezískal, pokud bych do projektu neinvestoval vše, co jsem mohl a chtěl. Jsem si jist, že vše bude zhodnoceno v krátké budoucnosti, na kterou se moc těším tak, jak i na nové příležitosti a setkávání v uměleckých projektech.
 
Jan Skorka Lauko,
majitel a jednatel GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.

 
 
Podpořte GALERII NAIVNÍHO UMĚNÍ !

kancelář:

GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o
Husova 139/26
284 01 Kutná Hora
Tel.: 728 876 084, 724 875 555
e-mail: naiveart@therapist.net, naivegallery1@gmail.com

web: www.naivegallery.cz
 

 
číslo účtu galerie: 221292473 / 0600O galerii...

Naivní umění je termín pro umělecká díla autodidaktů (samouků) především v malířství, s jednoduchým, bezstarostným, vymyšleným výběrem motivů. Malba je také často velmi jednoduchá, například bez stínů, s deformovaným prostorem a perspektivou a se zjednodušenou reprezentací života. Malíři používají jednoduché techniky, velmi často s dokonale propracovaným detailem, které zavádějí diváka do světa kouzel a symbolů. Tato díla jsou často osobní sny autora. Neprávem bývá často ztotožňováno s dětskou jednoduchostí. Jedná se však o velký omyl a zjednodušenou domněnku, že naivní umění tvoří lidé s malou nebo žádnou úrovní uměleckého vzdělání.
V současné době mezi veřejností není pojem naivní nebo insitní umění potažmo malířství nijak zaveden. Pouze úzká společenská skupina je obeznámena s tímto uměleckým směrem, nicméně ne tak do hloubky, jak by bylo žádoucí a jak by si to tento jedinečný umělecký styl zasloužil. V zahraničí je naivní umění stále větším předmětem zájmu u sběratelů  a mnohdy je vyhledáváno známými galeriemi.
 
Galerie pracuje v současné době na portfoliu umělecké agentury. V minulosti měla sídlo v kamenné budově, nicméně po cca 1,5 roce opustila tyto prostory a výhledově nebude umístěna ve stabilních prostorech. Ukazuje se, že koncepce agentury nabízí pro prezentaci uměleckých aktivit mnohem větší možnosti a větší flexibilitu.

Cílem galerie je uvádět na umělecký trh produkt, jenž je koncepčně ojedinělý a v ČR svým zaměřením jedinečný. Koncepce je postavena na produkci, prezentaci, interpretaci specifického uměleckého stylu – tzv. naivní umělecký styl, nebo insitné umění - dále na umělecký marketing (prodej, aukce, vernisáže, autorské výstavy, skupinové výstavy, doprovodná hudební produkce). Spolupracuje s jinými galeriemi mj. i v rovině výchovně vzdělávací. Rovněž je navázána dlouhodobá spolupráce s podobně koncepčně založenými galeriemi v zahraničí. Vysoká prestiž je zajištěna expozicí autorských děl umělců zvučných jmen tohoto stylu z ČR a zahraničí. Galerie má v současné domě podporu u jednoho investora, rovněž u několika dobře zavedených pražských galerií.
Prioritní aktivitou galerie je v souladu se zaměřením, tedy výstavní, prodejní a vzdělávací složka. Pro zajištění dostatečné rentability, návratnosti investic a potažmo i zajištění dalšího chodu (aby se stala výdělečnou) bude činnost koncipována v několika rovinách se zaměřením na:
  1. Komerční aktivity
  2. Kulturně společenské aktivity
  3. Výchovně vzdělávací aktivity

Galerie nabízí...     
  
... krásné a zároveň kvalitní naivní umění  autorů z ČR a zahraničí.
Posláním galerie je přinést krásné kvalitní umění čistého srdce do všedního života a trvale tak obohacovat nás všechny kouskem pozitivní energie. Galerie nabízí možnost vystavovat bez ohledu na vzdělání, věk, zaměstnání či společenské postavení. Dává prostor všem umělcům tvořícím v tomto jedinečném uměleckém stylu. Zároveň dává prostor  i  začínajícím autorům – malířům sochařům, řezbářům a dalším…
 
.
Proč je naše galerie výjimečná?
  
GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.  je netradiční tím, že:
 
- harmonicky se tu snoubí krása s moderním uměním
- vystavuje obrazy různorodých technik (akvarel, pastel, tuš, olej, koláž…)
- dává prostor umělcům nehledě na vzdělání či kariéru
- trvale zastupuje osm pečlivě vybraných malířů a kreslířů z ČR, Francie, Španělska, Anglie a Ruska a pořádá i pestré přechodné výstavy.
 
27. července 2017
Vážení přátelé a milovníci umění,

s odstupem necelého měsíce jsem se rozhodl podat podrobné vysvětlení týkající se provozu Galerie naivního umění na adrese Husova 143/18 v Kutné Hoře, neboť si mnozí nemohli nevšimnout prázdného prostoru, který ještě nedávno žil uměleckým životem a rozdával těm, kteří o to stáli, radost, pohodu a nevšední umělecké zážitky.

Předně bych chtěl upozornit na skutečnost, že uzavřením kamenných prostor galerie nedošlo k zastavení její činnosti. Naopak, po drobných legislativních úpravách GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. dočasně funguje na platformě umělecké agentury s působností po celé republice i v zahraničí. Postupně získáváme partnery v Holandsku, Srbsku, ve Francii, Polsku i jinde a připravujeme umělecké výstavy a projekty na vysoké umělecké úrovni.

K samotné kamenné galerii a k jejímu uzavření byla vydána tisková zpráva, zřejmě však unikla pozornosti převážné části veřejnosti, a proto podávám následující informace:

V posledním období (březen – květen 2017) jsem zaznamenal statistickou anomálii v návštěvnosti akcí, které jsme pořádali pro veřejnost. Zájem o galerii začal výrazně opadávat až do takové míry, že výstavy a koncerty navštěvovali pouze zahraniční návštěvníci nebo zájemci s okolních regionů. S politováním jsem musel konstatovat, že zájem o galerii, jejíž součástí byla i umělecká kavárna s letní terasou, je takřka mizivý. Ačkoliv jsem program galerie stavěl s rozvahou a důrazem na hodnotu, nikoliv na kvantitu, ukázalo se, že jsem poněkud zanedbal dva klíčové faktory, na kterých je provoz umělecké galerie postaven a bez kterých se nemůže stát dlouhodobě životaschopnou.

Prvním faktorem je zajištění trvalého financování provozu, tedy technicky vzato, získání spolehlivého zdroje, který provoz galerie zajistí dlouhodobě. Současně jsem podcenil zajištění galerie získáním sponzorů, investorů a neposledně získáním spolehlivých aktiv. Přestože jsem do určité míry pracoval mj. i tímto směrem, nebylo moje úsilí zdaleka dostačující.

Druhým důležitým faktorem bylo podcenění jednoho z nejdůležitějších kroků, než vůbec byl projekt galerie zrealizován – tedy sestavení efektivního týmu (tzv. mozkového trustu). Toto se ukázalo jako velká chyba, neboť přes veškeré úsilí jsem nedokázal celý projekt řídit sám po stránce technické, finanční, ekonomické, hospodářské a propagační.

Vzhledem k uvedenému jsem tedy musel celý projekt přehodnotit a v současné době ho do všech detailů přepracovávám. Podotýkám, že Galerii jsem ponechal dočasně na virtuální platformě a pracuji spolu s jedním zaměstnancem jako umělecká agentura. Takto je zachován veškerý naplánovaný program byť v jiných, avšak neméně exkluzivních prostorech.

Budoucnost galerie je tedy zajištěna nově vznikajícím projektem (na základech původního). Je předčasné zmiňovat se o něm v detailech, neboť jsem si určil přesný časový plán i podrobné kroky – vše je rozloženo do období 3 let. Tedy jen okrajově:

Chci za pomoci týmu zkušených lidí (umělců, manažerů, ekonomů, obchodníků apod.), kteří se následně stanou součástí galerie, vytvořit novou galerii, zaměřenou hlavně na umělecký směr, který, jak již bylo uvedeno v portfoliu galerie, je jedním z nehodnotnějších  - Naivní, neboli Insitní umění a umění Art brut. Vzhledem k systematickému shromažďování uměleckých děl (ať už koupí od umělců nebo formou výměny) se podařilo založit hodnotnou sbírku obrazů našich i zahraničních umělců, která je v současnosti pečlivě uložena a v blízké době bude poskytnuta k prezentacím v zahraničí i u nás. Tato kolekce se pak stane stavebním kamenem stálé sbírky, pro kterou získáme vlastní prostory, a nebudou-li vyhovovat žádné, vytvoříme je. Rovněž bude změněn název galerie, logo, design a již v současné době vzniká nový web s vlastní doménou, kde budou postupně popisovány a zveřejněny aktivity galerie.

Věřím, že jsem tímto textem podal dostatečné vysvětlení, proč GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o. opustila původní prostory. Rovněž věřím, že tímto dočasným opatřením nenaruším vazby se stávajícím okruhem příznivců a milovníků naivního umění a samozřejmě i mojí tvorby.

Naopak, jsem si jist, že zkušenosti, které jsem získal provozem původní galerie, jsou velmi hodnotné, mají nesmírnou cenu a nikdy bych je nezískal, pokud bych do projektu neinvestoval vše, co jsem mohl a chtěl. Jsem si jist, že vše bude zhodnoceno v krátké budoucnosti, na kterou se moc těším tak, jak i na nové příležitosti a setkávání v uměleckých projektech.
 
Jan Skorka Lauko,
majitel a jednatel GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.

Podpořte Galerii naivního umění !

kancelář:
GALERIE NAIVNÍHO UMĚNÍ s.r.o.
Husova 139/26
284 01 Kutná Hora - Vnitřní město


Telefony:
Majitel:         +420 728 876 084, 724 875 555
Asistentka:   +420 724 238 061
 
E-maily:
Majitel:          naiveart@therapist.net
Asistentka:    naivegallery1@gmail.com
 
Web:  www.naivegallery.cz
 
Účet:  221292473 / 0600
IBAN: CZ24 0600 0000 0002 2129 2473 
E.Srncová

E.Srncová

Jablečný klaun, litografie, 71 x 56 cm, 1999, signováno, rám, pasparta
Emma Srncová

Emma Srncová

Jablečný klaun, litografie, 71 x 56 cm, 1999, sig., rám, pasparta. 10 900 Kč
Emma Srncová

Emma Srncová

Adam a Eva v penzii, Litografie, 51 x 66 cm, 2000, sign, rám, pasparta. 9 900 Kč
Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová

Jan Verich, litografie, 32 x 27 cm, 2015, sign., volný list, 3 600 Kč
Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová

Domácí lékař, litografie, 39 x 32 cm, 2016, sign., volný list, 2900 Kč
Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová

Na procházce, litografie, 37 x 27 cm, 2014, sign., volný list, 3 600 Kč
Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová

Filmování na vinici, litografie. 32 x 27 cm, 2016, sign., volný list, 3 600 Kč
Galerie naivního umění s.r.o. a Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec
všechny srdečně zvou na
koncert věhlasného houslisty Jaroslava Svěceného, kterého doprovodí významný kytarista Miloslav Klausdne 14. září 2017 v 18 hod. v kostele Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci.

Dříve zakoupené vstupenky jsou v platnosti, majitelé si je mohou vyměnit za nové vstupenky u asistentky Galerie M. Holečkové, v Husově 139/26, Kutná Hora (od původní kamenné Galerie ulicí směrem nahoru po stejné straně).

Prodej dalších vstupenek je od 17. 7. 2017 zajištěn:

-  na adrese Husova 139/26, Kutná Hora, u asistentky Galerie Markéty Holečkové v době 9 – 16 hod. (vstupní prostor Tattoo Studia), tel. 724 238 061 (ZMĚNA!), e-mail: naivegallery1@gmail.com (lze i rezervace);

- nebo v Informačním centru v Kutné Hoře – Sedlci, Zámecká 279, tel. 326 551 049, e-mail: info@sedlec.info.

Případné dotazy a informace směrujte na e-mail naivegallery1@gmail.com nebo na tel. 724 238 061.
Počet vstupenek je omezen na 60 míst vzhledem k omezenému prostoru kaple. Cena jedné vstupenky je 490,- Kč (25 €).
 
Za všechny Markéta Holečková, asistentka Galerie naivního umění s.r.o. Kutná Hora
poslední 11.7.2017.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one