vizitka_nová3.jpg

Provozní doba kanceláře Galerie


PONDĚLÍ - PÁTEK:      
9.00 - 17.00 

případně volejte asistentce

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Husova 139/26, Kutná Hora 
IMG_0051.jpg

1. Mezinárodní výstava naivního umění 2016 v Kutné Hoře

O projektu...

Cílem výstavy je uvést na umělecký trh produkt, jenž je koncepčně ojedinělý a v ČR svým zaměřením jedinečný. Uvedením projektu, jehož předmětem je mezinárodní výstava naivního umění a galerie naivního umění se stálou expozicí uměleckých děl našich a zahraničních umělců. Výstava je zaměřená na produkci, prezentaci, interpretaci specifického uměleckého stylu – naivní / insitní umění. Přínosem celého projektu je obeznámit širokou veřejnost s uměleckým směrem  Naive art, umožnit setkat se s tímto uměním prostřednictvím děl našich i zahraničních umělců na výstavách a doprovodních akciích, srozumitelně jim dílo interpretovat a nakonec nabídnout jako dobrou investici do budoucna zakoupením vybraného díla.

Předmětem projektu je připravit a představit veřejnosti umělecký směr naivní/ insitní umění formou výstavy uměleckých děl českých a zahraničních umělců. Pro tyto prostory je zřízena Galerie naivního umění s dlouhodobou působností v centru města Kutná Hora. Prezentace bude probíhat formou výstavy, která bude uvedena slavnostní vernisáží za přítomnosti vystavujících umělců. Vernisáž proběhne v prostorách galerie a pozváni budou zástupci z řad významných osobností zejména kultury. V průběhu výstavy po celou dobu budou zajištěny, komentované prohlídky, přednášky a semináře s audio a videoprojekcí, zaměřené na tento umělecký styl, workshopy  - výtvarné dílny pro zájemce bez věkového ohraničení a za asistence smluvně sjednaného personálu. Průběh akce bude doprovázen hudebními vstupy absolventů ZUŠ, oslovených interpretů a dalších. Pro celý projekt je vypracován seznam položek k zajištění akce po technické a materiální stránce:

 
Prostory galerie a zajištění projektu:
 
K projektu budou využity prostory, které organizátor zajistí formou pronájmu. Tyto prostory se nacházejí v centru historické části města Kutná Hora a po technických úpravách budou splňovat veškeré parametry pro účel projektu. V současné době je zajištěno
-           Rekonstrukce interiéru ( nové omítky štuky a finální povrchová úprava zdí spolu se zachovanými dobovými prvky, nová dlažba a doplňky).
-           Je schválena provedena kolaudace a prostory plně vyhovují po bezpečnostní stránce.
-           Je vybudováno sociální zařízení a technické zázemí pro krátkodobé uskladnění uměleckých děl, materiálů apod.
-           Je sepsána a podepsána smlouva o pronájmu s majitelem nemovitosti
-           Je vypracována dokumentace k projektu – Oznámení o výstave, registrační formuláře, podmínky k registraci, oficiální plakát k výstavě, pozvánky a letáky. Dokumentace byla rozeslána vybraným umělcům a tito byly předem osloveni organizátorem akce
V další fázi projektu organizátor připravuje:
-           Instalace závěsného systému pro umělecká díla
-           Instalace účinného osvětlení prostor.
-           Smlouvy o pronájmu technického vybavení – výstavní panely, výstavní stojany, vitríny – s galeriemi GASK, Městské muzeum a galerie Čáslav
-           Rozsáhlou tištěnou a audiovizuální propagaci (tisk, rozhlas, televize) – osloveni jsou: redakce Kutnohorský deník, Kutnohorské obzory, MF dnes, Dotyky, dále Český rozhlas a Česká televize.
-           Smlouvy s cateringovou společností
-           Smlouvu s hotelem pro zajištění ubytování pro zahraniční umělce
-           Prezenty a dárky pro vystavující – osloveny jsou sponzoři
-           Smlouvy o provedení práce pro pomocný personál (obsluha, asistenti, dohled nad výstavou)
 
 
V současné době je projekt připraven v následující rovině:   
  • Je zajištěn exkluzivní prostor v centru města Kutná Hora (zapsán do seznamu památek UNESCO), jenž je součásti okruhu průvodcovské služby pro turisty
  • Je oslovena a zajištěna významná klientela
  • Je zajištěna podpora galerie GASK a projekt zajišťuje Slovenský dům v Praze, jako oficiální partner Galerie naivního umění
  • Jsou zajištěna umělecká díla a doprovodný obchodní artikl
  • Jsou smluvně zajištěny kvalitní hudební tělesa
  • Je vypracován detailní finanční rozpočet
  • Je vypracována a připravena propagační a reklamní strategie
  • Je vypracováno portfolio a prezentace projektu
Seznam vystavujících umělců:
 
  Jméno /Name Stát/ Country
1 Petronela Kiššová Slovakia
2 Miroslav Potoma Slovakia
3 Lucia Vicová Slovakia
4 Jan Skorka Lauko Slovakia/ Czech
5 David Gome Israel
6 Geula Bait Israel
7 Carolina Karpati Israel
8 Liat Orlich Israel
9 Noemi Eshet-Rosnezweig Israel
10 Orna Geva Israel
11 Yechezkel Sender Israel
12 Elene Rozin Israel
13 Dina Zaifer Israel
14 Yudit Yitzhaki Israel
15 Irina Veksler Israel
16 Ella Gottenberg Israel
17 Marja-Mussa Hӓmӓlӓinen Finland
18 Timo Hӓmӓlӓinen Finland
19 Minna Lehvaslaiho Finland
20 Alfrid Shaimardanov Tatarstan/ Russia
21 Regina Joudzabeliene Lithuania
22 Aldona Sadauskiené Lithuania
23 Dalia Žalimiené Lithuania
24 Juraté Marija Jaroniené Lithuania
25 Tadas Makunas Lithuania
26 Farkas Viorica Ana Romania
27 Sybilla Golec Poland
28 Anna Tengli-Truchel Poland
29 Arkadiusz Koniusz Poland
30 Maurizio Maglio Italy
31 Manuel Castro Portugal
32 Rafael Leon Germany
33 Zoran Andjelkovic Serbia
     
 


 
PROPAGACE5.jpg
oficial plakat eng.jpg
1.jpg
5.jpg
32.jpg
38.jpg
39.jpg
71.jpg
96.jpg
135.jpg
Mezinárodní výstava naivního umění, Kutná Hora 2016
 
Recenze výstavy.
 
Od. 1.4 2016 do 31. 5. 2016 měla veřejnost jedinečnou příležitost navštívit Mezinárodní výstavu naivního umění v Kutné Hoře. Výstava byla instalována v Galerii naivního umění v Kutné Hoře a soustředila dohromady 32 umělců z 12 krajin, kteří vystavili přes stovku olejomaleb, akrylů, kreseb, ilustrací a plastik. Autorem, pořadatelem a organizátorem celého projektu byl majitel galerie, výtvarník, ilustrátor a grafik Jan Skorka Lauko.
Přípravné práce před samotnou výstavou probíhali v režii samotného pořadatele ve spolupráci s několika zahraničními galeriemi a umělci. Již v roce 2015, tedy více než rok, před výstavou pořadatel oslovil několik desítek galerii a umělců s výzvou o účast na mezinárodní výstavě naivního umění. Využil mnohé z kontaktů, které získal na svých autorských výstavách v zahraničí a dal dohromady početnou sbírku uměleckých děl, z nichž poté vybral díla odpovídající jeho představě a zaměření galerie. Povedlo se tak vytvořit celkem sourodou sbírku naivního umění, která mohla veřejnosti přiblížit tvorbu naivistů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Srbska, Itálie, Německa, Rumunska, Litvy, Finska, Portugalska a Izraele.
K samotné přípravě výstavy řekl majitel Galerie naivního umění Jan Skorka Lauko: „Bylo to dost náročné, neboť jsem se musel vypořádat s mnoha překážkami v podobě jazykových bariér, složité administrativy, vysokým celním poplatkům a v několika případech i s nepříjemnostmi spojenými s poškozením zásilky, ke kterým došlo během přepravy. Rovněž samotná instalace byla dosti náročná a zabral přes týden. Nutno podotknout, že součástí připrav mezinárodní výstavy byla i rozsáhlá propagace v tištěných a audiovizuálních médiích, výroba reklamních prospektů, katalogů k výstavě a dalších propagačních materiálů. Celá reklamní kampaň proběhla velmi úspěšně, o čem svědčí i velký zájem veřejnosti o výstavu a početná účast na samotném otevření. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že příprava mezinárodní výstavy v Galerii naivního umění byla finančně velmi náročná a vše jsem hradil z vlastních zdrojů. Samozřejmě jsem se snažil zapojit do projektu i jiné instituce – nadace, město Kutná Hora, Odbor kultury Středočeského kraje v Praze. Vypsal jsem rozsáhlé žádosti o dotace, oslovil jsem příslušné nadace apod. Výsledek byl však neuspokojivý, neboť pouze odbor kultury města Kutná Hora, poskytnul na Mezinárodní výstavu naivního umění sumu 3000 Kč – pravda nebylo to moc z celkových nákladů cca 120 tisíc Kč, ale i to potěšilo. Dost nepříjemně mne překvapilo zamítnutí dotace od Středočeského kraje, byť žádost na projekt byla vypsána jasně a podrobně. Nezbývalo, než vše hradit z „vlastní kapsy“… „
Vernisáž Mezinárodní výstavy naivního umění proběhla 1. 4. 2016 ve velkém stylu a za účasti 15 vystavujících umělců. Zájem veřejnosti předčil očekávání a galerie doslova praskala ve švech. Součástí vernisáže byla hudební produkce, bohatý raut a celou vernisáž doprovázela příjemná neformální atmosféra.
Výstavu pak měla veřejnost možnost navštívit během měsíců duben a květen. Zastoupená díla vybral pořadatel výstavy tak aby splnila kritéria dle zaměření galerie. Toto se povedlo jen zčásti a sám organizátor výstavy byl v tomto ohledu k sobě i k vystaveným dílům poměrně kritický a upozornil na některé obrazy, které- byť byli kvalitní a srozumitelné divákovi – nesplňovali kritéria naivismu tak, jak ho interpretuji různí teoretici. „Je však nezbytné dodat, že chápání tzv. naivního stylu může být v různých oblastech a sociokulturních podmínkách chápáno a interpretováno odlišně a individuálně“ Doplňuje autor výstavy Jan Skorka Lauko.
 
Průběh výstavy byl zpestřen doplňující výstavou dětských výtvarných prací. K této akcii opět podal podrobnější informace Jan Skorka Lauko: „Před samotnou výstavou jsem písemně oslovil všechny stupně kutnohorských škol s výzvou o účast na výtvarné soutěži. Téma bylo „Měl jsem takový sen“. Děti oslovené prostřednictvím pedagogů se postavili k výzvě velmi zodpovědně a do vernisáže jsem měl v galerii několik desítek krásných obrázků. Bylo obtížné vybrat nejlepší, natož je hodnotit. Proto jsem řešil hodnocení šalamounsky. Vystavil jsem všechny dětské práce a označil jsem je pouze čísly a věkem. Poté jsem každého návštěvníka výstavy poprosil o hlas pro nejhezčí obrázek dle jeho volby.“
Ačkoliv výstavu doprovázeli komentované prohlídky, besedy a ač výběr samotné tvorby nabízel velmi zajímavou a ojedinělou podívanou, zájem o výstavu nesplnil očekávání. Obzvlášť zarážející byl naprostý nezájem místních obyvatel a až na světlé výjimky je galerie a výstava vůbec nezajímala. O poznání větší zájem projevili turisti z různých koutů republiky.
Zahraniční návštěvníci věnovali výstavě spíš povrchní zájem. Pravdou je, že samotná galerie je v provozu od letošního roku a Mezinárodní výstava naivního umění byla vlastně první oficiální výstavou v galerii. Závěry o zájmu či nezájmu o dění v galerii jsou tedy předčasné a o bilancování ani nelze mluvit.
Projekt Mezinárodní výstava Naivního umění, Kutná Hora 2016 byl oficiálně ukončen 29. 5. 2016 slavnostní „finisáží“, vyhodnocením dětských výtvarných prací a rozdáním cen vítězům jednotlivých kategorií. Účast, nebo spíš neúčast na této akcii, kde majitel galerie opět připravil zajímavý program, pohoštění a hodnotné dárky, byla přesně v souladu se zájmem místní veřejnosti o výstavu. Návštěvníku bylo poskromnu, z místních se nedostavil nikdo.
„ Je složité hledat důvod, co je příčinou tohoto stavu anebo spíš je těžké určit, který z mnoha faktorů současného systému je „zodpovědný“ za onen kulturní útlum. Házet vinu na samotnou veřejnost by bylo příliš alibistické, neboť tak činí mnozí. Spíš si myslím a toho bych se i rád držel, že je úkolem nás, kteří se snažíme probudit společnost z jakéhos kulturního komatu, jak účinnou metodologii použijeme a s jak velkou trpělivostí se ozbrojíme...“ Dodává závěrem Jan Skorka Lauko.
 
-S-
Galerie naivního umění s.r.o. a Lauko Art Gallery
srdečně zvou všechny umělce naivního umění
 
k registraci
na 2. mezinárodní výstavu naivního umění

2. dubna - 30. května 2018
na zámku Dobrohoř, Staré Město pod Lanštejnem, ČR

#

 
The Gallery of Naive Art & Lauko Art Gallery
is heartily inviting artists to
 
the registration
The 2nd International Exhibition of Naive Art

April 2, - May 30, 2018
in Dobrohoř Castle, Staré Město pod Lanštejnem, The Czech Republic


Více informací / More information

PLAKAT_en_web.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one