vizitka_nová3.jpg

Provozní doba kanceláře Galerie


PONDĚLÍ - PÁTEK:      
9.00 - 17.00 

případně volejte asistentce

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Husova 139/26, Kutná Hora 
IMG_0051.jpg
Mezinárodní výstava naivního umění, Kutná Hora 2016
 
Recenze výstavy.
 
Od. 1.4 2016 do 31. 5. 2016 měla veřejnost jedinečnou příležitost navštívit Mezinárodní výstavu naivního umění v Kutné Hoře. Výstava byla instalována v Galerii naivního umění v Kutné Hoře a soustředila dohromady 32 umělců z 12 krajin, kteří vystavili přes stovku olejomaleb, akrylů, kreseb, ilustrací a plastik. Autorem, pořadatelem a organizátorem celého projektu byl majitel galerie, výtvarník, ilustrátor a grafik Jan Skorka Lauko.
Přípravné práce před samotnou výstavou probíhali v režii samotného pořadatele ve spolupráci s několika zahraničními galeriemi a umělci. Již v roce 2015, tedy více než rok, před výstavou pořadatel oslovil několik desítek galerii a umělců s výzvou o účast na mezinárodní výstavě naivního umění. Využil mnohé z kontaktů, které získal na svých autorských výstavách v zahraničí a dal dohromady početnou sbírku uměleckých děl, z nichž poté vybral díla odpovídající jeho představě a zaměření galerie. Povedlo se tak vytvořit celkem sourodou sbírku naivního umění, která mohla veřejnosti přiblížit tvorbu naivistů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Srbska, Itálie, Německa, Rumunska, Litvy, Finska, Portugalska a Izraele.
K samotné přípravě výstavy řekl majitel Galerie naivního umění Jan Skorka Lauko: „Bylo to dost náročné, neboť jsem se musel vypořádat s mnoha překážkami v podobě jazykových bariér, složité administrativy, vysokým celním poplatkům a v několika případech i s nepříjemnostmi spojenými s poškozením zásilky, ke kterým došlo během přepravy. Rovněž samotná instalace byla dosti náročná a zabral přes týden. Nutno podotknout, že součástí připrav mezinárodní výstavy byla i rozsáhlá propagace v tištěných a audiovizuálních médiích, výroba reklamních prospektů, katalogů k výstavě a dalších propagačních materiálů. Celá reklamní kampaň proběhla velmi úspěšně, o čem svědčí i velký zájem veřejnosti o výstavu a početná účast na samotném otevření. Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že příprava mezinárodní výstavy v Galerii naivního umění byla finančně velmi náročná a vše jsem hradil z vlastních zdrojů. Samozřejmě jsem se snažil zapojit do projektu i jiné instituce – nadace, město Kutná Hora, Odbor kultury Středočeského kraje v Praze. Vypsal jsem rozsáhlé žádosti o dotace, oslovil jsem příslušné nadace apod. Výsledek byl však neuspokojivý, neboť pouze odbor kultury města Kutná Hora, poskytnul na Mezinárodní výstavu naivního umění sumu 3000 Kč – pravda nebylo to moc z celkových nákladů cca 120 tisíc Kč, ale i to potěšilo. Dost nepříjemně mne překvapilo zamítnutí dotace od Středočeského kraje, byť žádost na projekt byla vypsána jasně a podrobně. Nezbývalo, než vše hradit z „vlastní kapsy“… „
Vernisáž Mezinárodní výstavy naivního umění proběhla 1. 4. 2016 ve velkém stylu a za účasti 15 vystavujících umělců. Zájem veřejnosti předčil očekávání a galerie doslova praskala ve švech. Součástí vernisáže byla hudební produkce, bohatý raut a celou vernisáž doprovázela příjemná neformální atmosféra.
Výstavu pak měla veřejnost možnost navštívit během měsíců duben a květen. Zastoupená díla vybral pořadatel výstavy tak aby splnila kritéria dle zaměření galerie. Toto se povedlo jen zčásti a sám organizátor výstavy byl v tomto ohledu k sobě i k vystaveným dílům poměrně kritický a upozornil na některé obrazy, které- byť byli kvalitní a srozumitelné divákovi – nesplňovali kritéria naivismu tak, jak ho interpretuji různí teoretici. „Je však nezbytné dodat, že chápání tzv. naivního stylu může být v různých oblastech a sociokulturních podmínkách chápáno a interpretováno odlišně a individuálně“ Doplňuje autor výstavy Jan Skorka Lauko.
 
Průběh výstavy byl zpestřen doplňující výstavou dětských výtvarných prací. K této akcii opět podal podrobnější informace Jan Skorka Lauko: „Před samotnou výstavou jsem písemně oslovil všechny stupně kutnohorských škol s výzvou o účast na výtvarné soutěži. Téma bylo „Měl jsem takový sen“. Děti oslovené prostřednictvím pedagogů se postavili k výzvě velmi zodpovědně a do vernisáže jsem měl v galerii několik desítek krásných obrázků. Bylo obtížné vybrat nejlepší, natož je hodnotit. Proto jsem řešil hodnocení šalamounsky. Vystavil jsem všechny dětské práce a označil jsem je pouze čísly a věkem. Poté jsem každého návštěvníka výstavy poprosil o hlas pro nejhezčí obrázek dle jeho volby.“
Ačkoliv výstavu doprovázeli komentované prohlídky, besedy a ač výběr samotné tvorby nabízel velmi zajímavou a ojedinělou podívanou, zájem o výstavu nesplnil očekávání. Obzvlášť zarážející byl naprostý nezájem místních obyvatel a až na světlé výjimky je galerie a výstava vůbec nezajímala. O poznání větší zájem projevili turisti z různých koutů republiky.
Zahraniční návštěvníci věnovali výstavě spíš povrchní zájem. Pravdou je, že samotná galerie je v provozu od letošního roku a Mezinárodní výstava naivního umění byla vlastně první oficiální výstavou v galerii. Závěry o zájmu či nezájmu o dění v galerii jsou tedy předčasné a o bilancování ani nelze mluvit.
Projekt Mezinárodní výstava Naivního umění, Kutná Hora 2016 byl oficiálně ukončen 29. 5. 2016 slavnostní „finisáží“, vyhodnocením dětských výtvarných prací a rozdáním cen vítězům jednotlivých kategorií. Účast, nebo spíš neúčast na této akcii, kde majitel galerie opět připravil zajímavý program, pohoštění a hodnotné dárky, byla přesně v souladu se zájmem místní veřejnosti o výstavu. Návštěvníku bylo poskromnu, z místních se nedostavil nikdo.
„ Je složité hledat důvod, co je příčinou tohoto stavu anebo spíš je těžké určit, který z mnoha faktorů současného systému je „zodpovědný“ za onen kulturní útlum. Házet vinu na samotnou veřejnost by bylo příliš alibistické, neboť tak činí mnozí. Spíš si myslím a toho bych se i rád držel, že je úkolem nás, kteří se snažíme probudit společnost z jakéhos kulturního komatu, jak účinnou metodologii použijeme a s jak velkou trpělivostí se ozbrojíme...“ Dodává závěrem Jan Skorka Lauko.
 
-S-
Galerie naivního umění s.r.o. a Lauko Art Gallery
srdečně zvou všechny umělce naivního umění
 
k registraci
na 2. mezinárodní výstavu naivního umění

2. dubna - 30. května 2018
na zámku Dobrohoř, Staré Město pod Lanštejnem, ČR

#

 
The Gallery of Naive Art & Lauko Art Gallery
is heartily inviting artists to
 
the registration
The 2nd International Exhibition of Naive Art

April 2, - May 30, 2018
in Dobrohoř Castle, Staré Město pod Lanštejnem, The Czech Republic


Více informací / More information

PLAKAT_en_web.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one