vizitka_nová3.jpg

Provozní doba kanceláře Galerie


PONDĚLÍ - PÁTEK:      
9.00 - 17.00 

případně volejte asistentce

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Husova 139/26, Kutná Hora 
IMG_0051.jpg

O naivním umění...

Co je naivní umění?
 
 
Pro mnohé z lidí, kteří se již s pojmem „naivní umění" setkali, ať už to bylo za jakýchkoliv okolností nebo v jakýchkoliv souvislostech,  vybaví si jistě představu zeleného údolí a šťastné vesničky od Anny Marie Robertson ("Grandma") Moses s bujnou vegetací, exotickou džungli a podivné bytosti z říše zvířat od Henri Rousseaua, či palmy South Sea Isles a nedotčené tahitské ženy Paula Gauguina. V různých částech našeho světa a v různorodých kulturách je chápáno toto jedinečné umění různými způsoby, je svérázně vnímáno a rovněž také velmi specificky interpretováno.
Od východu po západ napříč celou naší planetou se lze v umění setkat s bohatstvím barev. stylů, pojetí a forem, která snad ani nejde dokonale zmapovat. Z mnoha příkladů jsou to například úžasně barevné vesnické scény, jimiž oslovuje svět brazilská umělkyně  Ana Maria Dias, folkloristické motivy Rosina Beckera de Valle, skvělé biblické výklady Jose de Freitas, působivé vesnické scény Ivana Generaliće, květinové zahrady Ivana Rabuzina, bohaté biblické scény a kabalistické metafory izraelského „hodináře“ jménem Shalom Moscovitz,  známého jako "Šalom z Z'fat", nebo anachronické fantasmagorie Gabriela Cohena. A jsou tisíce dalších, jež ani nelze všechny jmenovat a jejichž dílo dává světu nadprůměrnou hodnotu a smysl.

Každý, kdo se setkal s naivním uměním a vnořil se do tohoto světa duší i srdcem, se bezesporu setkal se zvláštním pocitem podivné univerzální přitažlivosti z této vzrušující umělecké formy. Nelze vysvětlit, kde se vzala, odkud pochází, co je její příčinou… Snad je to jakási silná, podmanivá výzva pocházející z nebeské, radost vzbuzující palety barev, jimiž naivní umělci nabízejí svůj pohled na svět tak, jak ho vidí, nebo jaký by mohl být. Snad je to dar naší společnosti záměrně oplývající jednoduchostí, jež připomíná dřívější svět, kdy život byl méně frenetický, kdy telefon byl novinkou a psací stroj jako dar z nebes. Možná je to umění nadčasového charakteru, jež má připomenout kouzlo zastavení se před propadem do zničujícího světa konzumu, povrchnosti, násilí a smrti. Naivní umění dává světu příležitost k návratu k hodnotám, jakými jsou krása, víra, láska a štěstí. Ať je to jakkoliv, lze s určitostí říct, že je to umění, které ohřívá srdce a uklidňuje duši.

Naivní umění se vyznačuje osvěžující nevinností a kouzelným použitím barev, dětskou perspektivou a výstředním měřítkem. Jedině tak může zobrazit jednoduché, snadno srozumitelné a často idealizované scény z každodenního života. Naivní umělec - často samouk - nám nabízí jedinečnou, osobní a doslovnou vizi toho, jaký svět byl, je nebo by měl být.
Naivní umělec maluje často s až vyčerpávajícím smyslem pro detail, zobrazuje nadčasově a optimisticky dávného příběhy nebo biblické scény, znázorňuje výjevy z běžného života nebo aktuální události, zvláštní obřady i denních aktivity. Jeho malby obvykle překypují barvami  a vzrušením, mísí se s trpkým humorem s upřímností, nefalšovanou a upřímnou  empatií a láskou. Jsou takové, jaký je svět kolem nás?

Počínaje jeskynními malbami až po současnost prošlo naivní umění obdobím tisíce let. Jak uvádí "World Encyclopedia of naive art" (Bihalji-Merin a Tomašević), tzv. "primitivní lidé", žijící v době kamenné, se inspirovali svým bezprostředním okolím. Zobrazovali jak zvířata, kterých se báli nebo které naopak sami lovili, tak třeba ženskou postavu jako symbol plodnosti nebo člověka v roli lovce, pastevce či obhospodařovatele půdy.

Naivní umění se ve své podstatě dotýká každé kultury a všech společenských vrstev a lze s jistotou tvrdit, že každá země má „svého“ naivního umělce nebo dokonce celou plejádu naivistů.
V severní Americe bylo naivní umění objeveno již v sedmnáctém a osmnáctém století v pracích stavitelů, truhlářů a jiných řemeslníků, kteří kromě své práce navíc malovali. Tematicky šlo většinou o portréty vyšší třídy, krajiny a historické scény. Tato naivní díla (známá jako "limnings") byla často malována na stará dřeva a prkna s použitím přírodních barev jako lapis lazuli a dalších minerálů, rostlinných barviv, kovového prachu a vaječného žloutku. Z těchto skromných začátků se naivní umění v USA vyvinulo do quakerských maleb oslavujících důstojnost a mír mezi muži (Edward Hicks), kouřem zčernalé továrny a historická témata (John Kane), tajemné, smyslné a erotické výjevy (Morris Hirshfield), náboženská témata (Horace Pippin) nebo scény z venkova a zemědělského  života ("Grandma" Moses).

Na rozdíl od kulturního „boomu", který v tom období kulminoval i v oblasti umění - výtvarné nevyjímaje -, hrnuli se do Spojených států také imigranti z Kanady, kteří se snažili udržet si svou etnickou identitu. Protože většina kanadských "naïves" se usadila daleko od populačních center v zemi, jsou jejich díla prostoupena tématikou přírody a izolace, rodinného krbu a venkovského života.
V Evropě lze počátky naivního umění zaznamenat koncem devatenáctého století, kdy Henri Rousseau, "Le Douanier" (dále jen celní úředník), začal vystavovat svá díla bok po boku takových osobností, jakými byli Vincent Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec Seurat, Bonnard nebo  Matisse v pařížském Salon des Indépendants. V roce 1891 Rousseau poprvé vystavil svů obraz „Džungle“ a v tom samém období Paul Gauguin opustil Paříž, aby si vybral jednoduchý život uprostřed jižních moří. Inspirací se mu stal život obyvatelů Tahiti, obzvlášť pak tahitských žen.

Rousseauova svoboda projevu a přístupu se  stala inspirací pro francouzské naïves dvacátého století. Podobně jako Rousseau i tito umělci patřili k obyčejným lidem: Louis Vivin pracoval jako pošťák, André Bauchant byl zahradník, Jules Lefranc obchodník se železářským zbožím, Emile Blondel farmář. Jejich originalita stylu, spojená s Rousseauvou tvorbou, se mísila s tématy, jejichž motivem byl harmonický vztah mezi člověkem a přírodou. Vznikla tak velmi vzácná a originální díla, která se těší velké přízni mezi uměleckými kritiky i veřejností a tento trend ve vyspělých společnostech přetrvává až do současnosti.

Pokračování....
Galerie naivního umění s.r.o. a Lauko Art Gallery
srdečně zvou všechny umělce naivního umění
 
k registraci
na 2. mezinárodní výstavu naivního umění

2. dubna - 30. května 2018
na zámku Dobrohoř, Staré Město pod Lanštejnem, ČR

#

 
The Gallery of Naive Art & Lauko Art Gallery
is heartily inviting artists to
 
the registration
The 2nd International Exhibition of Naive Art

April 2, - May 30, 2018
in Dobrohoř Castle, Staré Město pod Lanštejnem, The Czech Republic


Více informací / More information

PLAKAT_en_web.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one